Tilbygg

For eiendommer i Oslo og omegn kan vi hjelpe til med tilbygg. Vi kan stå for alle typer tilbygg
som skal tilføyes eksisterende boligmasse. Vårt motto er "Vi gjør det meste for de fleste", så
det er bare å spørre oss om du har spesifikke ønsker for ditt tilbygg.

Tilbygg kan for eksempel være kjøkkenutvidelser, utvidelse av stue, ekstra soverom,
vinterhager, carports, garasjer alternativt også garasje med hybelleilighet på taket.
For tilbygg til eksisterende boligmasse er det mange hensyn som må tas, herunder:

● Godkjenninger fra kommunen må være på plass for flere typer tilbygg, ofte må det
også være avklart med berørte naboer før søknad sendes
● Tilbygg bør passe godt til resten av boligens arkitektur ­ alt fra valg av overflater til
tak, vinduer m.m.
● Tilbygg må gjøres på en skånsom måte for resten av boligmassen ­ bærende
strukturer må det tas særlig stort hensyn til
● Ofte medfører tilbygg også store krav til isolasjon og iblant også noe etterisolering av
berørt bygningsmasse

Vi kan sette deg i kontakt med erfarne arkitekter, hjelpe med utfylling av søknad ved behov,
og vi vil også kunne estimere kostnader med små avvik fra realistiske kostnader etter ferdig
utført jobb.

Vår erfaring og vårt øye for detaljer er årsakene til å velge oss


De forenede Snekkere AS er en av Oslo og omegns lengstlevende håndtverkerbedrifter. Vi
ble opprettet allerede i 1931, og fokuset den gang som nå har ligget i kvaliteten på
arbeidene vi leverer. Vi har stort fokus på alle detaljer, og i tillegg til å innfri byggekravene i
Tek10 (og etterhvert også Tek15 når de kommer) vil vi også sørge for at du får overlevert et
plettfritt tilbygg slik du ønsker det, hvor alle detaljer er utført med perfeksjon. Vårt mål er at
du skal sitte igjen fornøyd ­ og aller helst skryte av vårt gode arbeid.